Author Archives: gudrid

Motståndskraft

Så var det den civila styrkan att hantera kriser i vårt land. Vad har vi lärt oss av Estonia, Tsunamin, Gudrun….

Civilförsvaret som det kallades förut har i princip lagts ner! Civilförsvarsförbundet är numera en frivillig organisation, som gör mycket bra men har tappat mycket av sina befogenheter. Vi ska klara oss med expertorganen och i kris så ska våra ordinarie system fungera, fast lite till! Med stöd av ytterligare ett expertorgan: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Deras uppdrag är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. De upprättar rutiner och regler, de är byråkrater med andra ord. Någon handpåläggning är det inte tal om.

Hur tycker vi att det fungerar?

De föreningar och företag som jag känner till är knappt berörda och några fler är inte berörda ett skvatt av vår så kallad samhällskris. Varför det var så tyst om svårigheter i kommunerna såpass länge berodde till viss del på att alla tycktes tjäna på flyktingarna. För att inte tala om vissa företag som var snabba att håva in stora pengar på vårt samhälles orimliga möjligheter av privat företagande in absurdum! Migrationsverket betalade.

I dagsläget har vi experter som letar sovplatser istället för nyttja sina kunskaper fullt ut, någon egentlig mobilisering av det civila samhället har inte förekommit. Kommuner och enskilda organisationer har gått ut i sina kanaler och bett folk att ställa upp. En del kommuner jobbar mycket bra ihop med föreningslivet och företagare på orten andra kunde inte bry sig mindre. Ansträngningen når ojämnt till vårt välfärdssystem där en del dignar trots stöd. Inget handfast finns att luta sig mot. Skrivna rutiner som ska upprätthållas räcker inte långt när krisen blir verklighet om det inte finns en genomarbetad jämlik planering bakom. Dessutom övad på.

Och…samordnad av folk med flexibilitet och kunskap att hantera situationer som ingen ens har tänkt på. Självklart verksamt i en öppen och demokratisk anda. Sprungen ur ett gemensamt mandat och med ett stort öra till vårt lokala civila samhälle!

Ett modernt civilt försvar!

För en tid sedan ville några partier att vi skulle satsa mera på civilförsvaret. Under de stora militärnedläggningarna i Sollefteå kommer jag ihåg hur Gunilla Wahlén kämpade för att det skulle bli mera av civilförsvar där istället. Det är inte säkert att detta hade hjälpt oss bättre idag men några funderingar är svårt att inte ha. Länken mellan våra experter och resten av samhället behövs och det räcker inte med ett vingklippt förbund eller en lika vingklippt samhällsmyndighet heller för den delen!

Och det räcker absolut inte med en vingklippt regering som flaxar för fullt!

Annonser

Flykt

7 månaders lågtryck på lågtryck har vandrat över Storbritannien och de Skandinaviska länderna och enorma mängder av regn har kommit. Vintern var mild och regnen startade redan i mars månad. Det har gjort jorden obrukbar och vatten och avloppsförsörjningen till en plåga. Temperaturen faller och normalt så har vi vinter inom kort. Regeringen att utlyst undantagstillstånd i landet.

Avloppssystemen är delvis avstängda och ingen vågar längre garantera dricksvattnets kvalité utom det som pumpas upp direkt ur grundvattenkällorna till tankbilar och till buteljering där det fortfarande går. Elförsörjningen har stora problem och folk bunkrar olja och andra förnödenheter för att via aggregat kunna pumpa upp vatten till sina djur, för att mjölka mm. Det mesta kräver el för att fungera vare sig det gäller produktion av varor och tjänster eller transporter. Även i privata hem är det mesta elberoende för att fungera. Många och ihållande avbrott har gjort att militären fick ett uppdrag att avvara sina större aggregat till sjukhus och äldreboenden. Alla tänkbara metoder att värma sina hus eller att få el att lokalt fungera någon timme per dag tas tillvara.

Ytterligare vulkanutbrott på Island har gjort att detta ihållande regn fortfarande innehåller stora mängder av aska.

Många har flytt sina hus och stora områden har eroderat och många skred har uppstått där både industrier som bostadsområden har dragits med i vattenmassorna. Det är framförallt runt vattendrag och i Syd och mellan Sverige som det är besvärligast. Smittor av olika slag har spridit sig. Norra Europa har det ytterligt prekärt med matförsörjningen och importerar alltmera av sina förnödenheter men kvoterna är mer än fyllda och varken Sverige, Norge eller Danmark kan räkna med några stora tilldelningar längre. Finland har stora bekymmer men har på grund av sitt läge fortfarande både diesel och mat att tillgå tack vare de hjälptransporter som sipprar fram från öst. En del av denna hjälp når även norra Sverige.

Island är det svårt att få ett grepp om då satellitbilderna inte går att lita på på grund av den aska som fortfarande finns över allt. Internet har stora svårigheter då fibertunnlarna dragits med i rasmassorna och allt är vattenfyllt så radion är det kommunikationsmedel som är mest pålitligt för närvarande då både det privata näringslivet och militären jobbar hårt för att upprätthålla de master som där behövs. Infrastrukturen är helt förstörd och det finns endast lokala delar som är intakta. Transporter av både gods och människor via flyg eller tåg är inte möjligt längre. Från vissa delar av landet har det rapporterats att tågrälsen har trafikerats när inte tunnlarna varit vattenfyllda eller underminerats. Då av diesellok då strömmen inte finns tillgänglig.

Prioriterat är sjukhus, äldreboenden och distribution av mat och rent vatten. Prioriterat är även lag och ordning då stora delar av landet ligger i mörker och övergivna hus plundras kontinuerligt inte bara av ligor utan även av desperata privata familjer.En ökning av överfall har rapporterats i radion de senaste veckorna och lokala garden har bildats som försöker freda sina områden. De skolor som finns kvar fungerar nu som kriscentra och barnen har det tufft. En del har sina gamla videos kvar som de samlas kring på de skolor som kan få igång el. Stora resurser används till att informera om nödvändig hygienisk och brandförebyggande kunskap.

Det mesta handlar just nu om att fly. Till ett säkrare ställe där det går att överleva i avvaktan på att vädersituationen ändras. Sedan någon månad tillbaka finns särskilt sammansatta kommittéer som koordinerar både sjukvård, matdistribution, transporter och evakueringar. Registreringscentraler finns på varje huvudort dit de som måste flytta på sig skriver upp sig.

I USA har man fortfarande på grund av årtiondets kraftiga torka svårt att hantera något annat än sin egen kris och de transporter som de ändå bidrar med går via sjöfarten och är långsamma. Nato samarbetet gäller inte dessa typer av kriser och FN och UNHCR gör allt vad de kan.  Storbritannien har tvingats be sina innevånare som kan och har vänner och släktingar i forna medlemsländer att temporärt flytta dit tills de vet mera.

Sydafrika har öppnat sitt land totalt för oss svenskar som klarar att ta oss ner. De har även arrangerat en flotta av båtar med förnödenheter som går i skytteltrafik till Malmö och Göteborg. ”Ni ställde upp för oss på ett avgörande sätt när vi behövde det som bäst”…

Syrien, Palestina och flera andra länder även i Europa gör stora insatser för Sverige och Skandinaviens regeringar och institutioner försöker samarbeta och samordna så långt vi bara kan.

Forskare tror att något speciellt har hänt som har fått naturens lagar ur spel ytterligare. Någon form av ”tipping point” har uppstått. Naturen har hållit emot under en längre tid men något har fått kedjan att brista och en dominoeffekt har uppträtt. Den specifika händelsen skulle kunna vara de frekventa vulkan utbrott som skett under det senaste decenniet i kombination av flera års stress på vårt klimat som gett vid handen att de varma havsströmmar som förs in mot Skandinavien har ändrats. Ytterligare forskning behövs för att säkerställa vad som pågår!

(Detta är fiktivt skrivet totalt utan källkritik och fakta granskning)

Kedjor

Svenska Kraftnät har ansökt om tillstånd att ”bygga och använda” kraftledning.  Så måste det naturligtvis bli när ingen äger allt men alla kan äga vilken bit som helst av helheten!

Det går att lämna synpunkter. Ibland får jag lust att säga vad just jag tycker om dagens nätkoncessioner.

Ormet

Konsten att slingra sig ut ur knepiga frågeställningar verkar vara en av de kriterier som Vattenfall haft när de nu nyanställde VDn Magnus Hall. I lördagsintervjun fick han många frågor som han slingrade sig i.
En sista mycket bra fråga om förtroendet för Vattenfalls miljö och hållbarhetsmål lämnade inga frågetecken precis. Läs: Vi är nu tvingade att lägga om kurs och skickar i dagarna ut foldrar till våra kunder om erbjudanden i att installera solenergi på sina tak och har ett projekt på Gotland om smarta elsystem. I övrigt så minskar vi på forskningen och utvecklingen men vi renoverar kärnkraften och har inte gett upp att trixa oss ur brunkolen med en rejäl vinst. Därför att det är delvis med de pengarna som vi tänkte ”hitte på nåt” inför framtiden….typ!
Nej särskilt förtroendeingivande lät det inte mellan raderna. Regeringen verkar också finnas där någonstans….mellan raderna, vilket är förödande för hur effektiv vår omställning till grönare och mindre farlig energi kan bli. Det kanske inte finns oenighet om målen i sig men i vilken takt och hur vi når dit är helt avgörande för just förtroendet!

Pinsamt är inte alltid ordet

Nog blev det lite pinsamt i kvällens Agenda om överskottsmålet. Journalisterna som frågar ut gäster brukar ju greppa ganska snabbt men idag blev det segt och som sagt lite pinigt. 1-0 till Magdalena Andersson när hon behöll sitt lugn trots att journalisten uppenbart inte riktigt förstod.
”Men innan valet sa du såhär om överskott i Sveriges finanser och efter valet såhär!!! Titta här på ett inslag!!”
Menat: Nu får du återigen se det du själv sa och nu säger ju jag att det du sa och det du säger inte är samma sak, se på beviset!!!! Vad sägs om det?
Jo att politik är de möjligas konst och tack och lov för det. Vi behöver skrota det gamla överskottsmålet och hitta bättre.

Indiens Royal Family paraderade genom gatorna på pyntade elefanter som både fick godis och piskades fram. Prinsar delade ut mat till fattiga och besökte sjuka. Folk på gatan intervjuades om hur de såg på sina kungligheter. Svaren blev ungefär lika hycklande som här hemma.
Ungefär samma tid här i Sverige, sändes den brittiska dokumentären om den 23 åriga Jyoti Singh som blev brutalt våldtagen och misshandlad av 6 män i Indien. Hon dog av skadorna 13 dagar efter händelsen med sin förtvivlade mors händer i sina. Många män kände sig kallade att kommentera händelsen. Chockad hör man vad de säger men har svårt att ta det riktigt in. Känner mig fortfarande illamående och lite skakig efter dessa uttalanden.

I samma ruta avslutar Hoa Hoa Dahlgren den internationella kvinnodagen för oss med att ”ta tillbaka allt”. Hade jag vetat så hade jag inte deltagit i reklamfilmen säger han. Ni kanske kommer ihåg den lilla filmsnutten där han faktiskt hämtar sitt barn på dagis!!! Ja vad säger man.
Kulturkrockarna kommer utan förvarning rakt in i vardagsrummet. Högt och lågt, då och nu. Vilka stenar har dessa män befunnit sig under och varför tillåts dom krypa fram i ljuset med hedern i behåll?

Det finns stora saker att kämpa för och vi har lång väg att gå i solidaritet med våra medsystrar i alla länder.

SAAB

Så försöker vi igen då. Nya Saab bilar ska tillverkas och släppas ut på marknaden. Alla gillar en fighter vare sig det är en svala som flyger mellan Syd Afrika och ladan i Norrland eller om det är en bilmodell som några tror på.
Bättre ändå ett parti som inte ger sig i den mest uttjatade frågan på länge nämligen den om vinster inom välfärden.
En välfärd som är lika svensk som en Saab numera och där det stavas skatter istället för risker och alla blir till slut trötta på sina egna argument. Då händer det som alltid händer, det sluttande planet inträder och de flesta vänjer sig vid en viss lutning som dessutom är bekvämare än ett motlut!
Nu skulle det kunna sluta med ett accepterande av lite nya regler så kunde vi alla gå vidare i livet men si så vist är det nu att min Saab rullar på och nyss hemkommen från Syd Afrika såg jag med egna ögon hur svalorna förbereder sin stora kraftansträngning upp till våra breddgrader. Dessutom är jag nyopererad på ett sjukhus nära dig av en fantastisk kirurg och där personalen varje sekund gjorde sitt bästa för att vi skulle få en bra vård.
Vår välfärd fungerar fortfarande, svalorna flyger och det vete tusan om inte det snart kommer ut en sprillans ny SAAB på marknaden också!
Och… Vänsterpartister finns!

Indal

Det är nu 25 år sedan som familjen flyttade till Indal efter att ha bott i Timrå och letat hus på landet ett tag. Vi hittade ett hus i Östanskär med vattenutsikt som vi renoverade. Vi hade höns, vi komposterade och vi hade skogen alldeles inpå med bär och svamp. Vi fick på hälsning lite nu och då av lo och räv och rådjuren gick i trädgården. Kajorna bodde i den ena av skorstenspiporna och fick stanna där för vi kunde nyttja den andra istället. Grannarna hade kor och hästar. Barnen gick i skolan och vi vuxna pendlade till arbete i Sundsvall. Ett arbetsamt men meningsfullt liv. Socialdemokrater och Centerpartiet m.fl. hade bra valsiffror.
Nu bor jag i Indal i ett blandat villa område. Sverigedemokraterna har stora siffror i valresultatet och media avlöser varandra med teorier. Någon bonde har kvar sina kor och hästar finns i hagarna. Får också. De flesta Indalsbor är utbildade har bra arbeten eller eget företag oftast i Sundsvall, och har en god inkomst. Barnen, och det finns många, har goda resultat i skolan.
Hur kunde det bli såhär?
De personer som säger sig ha röstat på Sverigedemokraterna är av alla sorter. Några av dom är gamla och unga Indalsbor som är less på hur samhället blivit och tror inte på etablerad politik längre. ” Alla är likadana, det är ingen skillnad”, ”deras politik verkar vettig”, ” ja han säger åtminstone som det är”. Andra är unga vuxna män som alls inte är arbetslösa utan både arbetar och reser runt i landet och utomlands en hel del, ”att sitta på caféer och skrika är så långt ifrån ett jaktpass i skogen som man kan komma”. Sedan har vi några Indalsbor som lever som vilka svenssons som mest men blir rädda när de far till Stockholm på sin teaterresa eller hälsar på sina barnbarn. De ser en stad som de inte känner igen och det som syns först är tiggarna ”som finns överallt”.
En äldre dam från orten berättade att detta vackra Indal var ett nazistiskt fäste under kriget! Vet inte om det stämmer men enligt henne kan det finnas kopplingar fram till idag av rasism och främlingsfientlighet. Ett sorts socialt arv som familj efter familj för vidare. Är det så är det en skrämmande tanke att vår värsta historia spelar en så stor roll än idag.
Dessutom, har Sverigedemokraterna ansträngt sig på några orter där just de vet att deras historia har möjligheter. Får man då tag i karismatiska personer med stort socialt nätverk ja då hamnar man där Indal är idag. Dessa inhemska personer får nu spela en viktig roll i ”utvecklingen”, de blir tagna på allvar och ser i och med valsiffrorna ett resultat av sina ansträngningar.
Mina funderingar handlar om vad som sker när de löften som getts inte kommer att infrias. Vad gör Indalsborna som röstat på Sverigedemokraterna då? Hinner de etablerade partierna med att vända sina blickar till andra delar av samhället än deras redan beslutade valmanifest fastslagit? Hur ser denna rikspolitik ut framöver som ger hopp till hela landet, alla som kommer hit och alla som finns här?